Disclaimer

U staat op het punt om een bestelling te doen bij de webshop van Beeld en Geluid. Het via de webshop verkrijgbare audio-visuele materiaal is beschermd door het Auteursrecht en door andere zgn. intellectuele eigendomsrechten. Op deze rechten wordt inbreuk gepleegd indien u het materiaal anders dan uitsluitend voor particuliere doeleinden gebruikt.

U verklaart hierbij het materiaal uitsluitend voor persoonlijk gebruik in de eigen, besloten kring aan te wenden, geen kopieen van het materiaal te maken en/of te verspreiden, het materiaal op geen enkele wijze openbaar te maken (zoals bijvoorbeeld door verspreiding via internet) en geen verdere commerciele verspreiding van het materiaal te laten plaatsvinden in welke vorm dan ook.

Tevens verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene leverings- en gebruiksvoorwaarden die via deze link op deze site te raadplegen zijn en die die deel uitmaken van deze overeenkomst.